om oss

Om oss

Yubico sätter nya globala standarder för enkel och säker åtkomst till datorer, servrar och internetkonton. Yubico grundades 2007 och är privatägt med kontor i Australien, Tyskland, Singapore, Sverige, Storbritannien och USA.

YubiKey, företagets viktigaste uppfinning, är en liten USB- och NFC-enhet som ger starkt hårdvaruskydd med ett enkelt tryck i alla typer av IT-system och onlinetjänster. YubiKey stöder flera autentiserings- och krypteringsprotokoll på alla enheter och plattformar. Den skyddar åtkomst till användarkonton för världens största företag och höjer ribban för tvåfaktor- och multifaktorautentisering.

YubiHSM, Yubicos hårdvarusäkerhetsmodul, skyddar känsliga data på standardservrar. Traditionellt sett innebär hårdvarusäkerhetsmoduler hög kostnad och stor komplexitet. Yubico anser att ett ultraportabelt och säkert, hårdvarubaserat skydd för servrar ska finnas tillgängligt för alla organisationer till ett rimligt pris.

Yubico är en ledande bidragsgivare till den öppna autentiseringsstandarden FIDO Universal 2nd Factor (U2F). Företagets teknik används och uppskattas av 9 av de 10 största varumärkena på internet och miljontals användare i mer än 160 länder.

Utmaningen

Internet var avsett för delning, inte säkerhet. När allt fler och mer sofistikerade tjänster, företagsplattformar och data flyttar till nätet ökar även antalet bedragare.

Exponerade identiteter och dataöverträdelser har nått en nivå där svagheter i användarnamn och lösenord, liksom traditionella programvarusäkerhetslösningar, fortsätter att upptäckas varje dag. Sms-autentisering och push-autentisering har visat sig vara sårbara, vilket skapar en allt högre efterfrågan på säker och hårdvarubaserad tvåfaktorautentisering.

Lösningen

Tidigare har hårdvarubaserad tvåfaktorautentisering ansetts för komplicerad att använda och för dyr för de flesta. Därför uppfanns YubiKey för att skapa en användarvänlig, mycket säker och överkomligt enhet som skingrar fördomarna om hårdvarubaserad autentisering.

YubiKey utformades med avsikten att skydda så många identiteter som möjligt och samtidigt erbjuda användaren en enda nyckel för att få säker åtkomst till alla typer av onlinetjänster, utan att behöva drivrutiner eller klientprogramvara.

YubiKey har blivit den nya guldstandarden för användarvänlig autentisering och kryptering. Med stöd från en blomstrande gemenskap av utvecklare och partner används YubiKey i ett stort antal användningsområden inom företag, öppen källkod och konsumenttekniker, däribland FIDO U2F, identitetsåtkomsthantering, fjärråtkomst och VPN, onlinetjänster, datorinloggning och lösenordshantering. Yubico tillverkar YubiKey i Sverige och USA med högsta möjliga säkerhet, kvalitet och etiska regler.

Yubico har ett nära samarbete med kunder och de största internetbolagen och går i spetsen för innovation för ett säkrare internet för alla.

Medlemskap

Yubico är stolt medlem i följande organisationer för öppen identitetsstandard: