Våra kunder

Yubicos produkter säkrar tillgång till datorer, nätverk och onlinetjänster för tusentals företag och miljoner användare i 160 länder. 9 av de 10 främsta IT-bolagen samt 2 av de 3 främsta bolagen inom finans, detaljhandel, hälsa/sjukvård och forskning litar på YubiKeys.

Klicka på logotyper för att läsa kundstudier och detaljer