Author: Fredrik Krantz

May 13, 2020

YubiKey skyddar nationer: eIDAS- och eID-projekt i Europa

Säkerhetsfrågor har förflyttats till frontlinjen av regeringsförordningar – och med rätta. Från DFARS till FIPS, PSD2, GDPR, och eIDAS, har nationer och tjänsteleverantörer tvingas ta upp användarsäkerhet och integritet med ett mer medvetet tillvägagångssätt. I åratal har Yubico hjälpt organisationer som GOV.UK leverera säkra autentiseringsalternativ och uppfylla kraven i lagstiftningens överensstämmelse och idag ser vi