Tag: compliance

Om regelefterlevnad

För mycket säkerhetsmedvetna företag Regeringscertifierat Uppfyller certifieringskraven enligt FIPS 140-2 och högsta nivån för tillförlitlighet (AAL3) enligt de nya vägledande reglerna NIST SP800-63B. Förenligt med DoD-kriterier Uppfyller kraven enligt DFARS för stark autentisering och den enda hårdvaruautentiserare som uppfyller DoD-säkerhetskraven för leverantörer. Säker Pll och betalning Säker åtkomst till Pll enligt GDPR-reglerna. Yubico och FIDO